Groepen downloaden naar Excel

Jammergenoeg heeft Blackboard geen handige export-functie van groepen naar Excel.

Er zijn 2 work-arounds voor dit probleem:

1. Methode om in één keer alle groepen in Excel te krijgen:
• Ga naar ‘Users and Groups’, ‘Groups’ (in het control panel)
• Klik op de Groepenset (die dus uit 56 groepen bestaat)
• Dan krijg je alle groepen onder elkaar te zien, met de groepsleden.
• Selecteer deze tabellen en kopieer ze (cntrl c).
• Open Excel en dan plakken (cntrl v).
Dan zijn groepen met de s-nummers en de voor- en achternaam van de studenten zichtbaar.
LET OP: de tussenvoegsels (de/van/der enz) staan hier dan NIET in!

2. Methode om PER groep een mooi overzicht in Excel te krijgen:
• Maak een ‘Smart View’ van de groep aan in het ‘Grade centre’, zie de handleiding op het ICTO-blog: Handleiding Smart View aanmaken
• Als je via ‘Filter’ de ‘Smart View’ hebt aangezet (zie handleiding) kun je deze groep met ‘Work Offline’, ‘Download’ naar Excel downloaden.
Hierbij zijn de tussenvoegsels (de/van/der enz) WEL zichtbaar in het veld van de achternaam. Dus bijvoorbeeld voor een presentielijst is deze methode netter.