2015-11-26 Handleiding Smart View in Blackboard

Een smart view in het Grade Centre in Blackboard laat alléén de cijfers van bepaalde studenten zien, bijvoorbeeld alléén ‘werkgroep 1′.

Een smart view aanmaken:

1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Ga naar het tabblad ‘Manage’ en klik ‘smart views’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 grade centre smart view

4. Klik linksboven op ‘Create Smart View’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 smart views
5. Geef de ‘smart view’ een naam, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’
6. Laat bij ‘Type of View’ de keuze ‘Course Group’ aangevinkt
7. Bij ‘Select Criteria’ kun je de groepen selecteren (met behulp van ‘ctrl’ kun je meerdere groepen selecteren)
8. Bij ‘Filter Results’ kun je eventueel een beperkt aantal kolommen zichtbaar maken
9. Klik op ‘Submit’

Een smart view bekijken:
1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Klik op ‘Filter’ (aan de rechterkant)
4. Er wordt nu een ‘filter-menu’ zichtbaar
5. Kies hierin bij ‘Current View’ voor de betreffende smart view die je wilt bekijken, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 filter smart view