Category Archives: Literature

Blackboard, Literature

Op de deelpagina ‘Literature’ staat standaard al een link naar de website van de universiteitsbibliotheek. Daarnaast kunt u hier relevante literatuur voor de cursus plaatsen.

Content Folder
Het is raadzaam om ‘Folders’ (zie ‘Build Content’, ‘New Page’, ‘Content Folder’) aan te maken om deze deelpagina overzichtelijk te houden, waarin u bijvoorbeeld de literatuur indeelt per week of per hoorcollege.