Category Archives: Ondersteuning en professionalisering

Programma Vernieuwing ICT in het Onderwijs

Programma ‘Vernieuwing ICT in het Onderwijs’
De komende jaren investeert de Radboud Universiteit in het verbeteren van de faciliteiten voor het gebruik van ICT in het onderwijs. Het doel hiervan is het leerproces van studenten te verrijken met behulp van ICT. Om dit mogelijk te maken heeft het College van Bestuur het programma “Vernieuwing ICT in het Onderwijs” gestart. Dit programma bestaat uit meerdere projecten die de komende jaren zullen plaatsvinden:

  • ondersteuning en professionalisering
  • content: cursusdossiers
  • kennisclips
  • digitaal toetsen
  • feedback: evaluaties
  • digitale leeromgeving

Sommige projecten zijn al gestart, andere zullen in de loop van het jaar starten.

Project ‘Ondersteuning en professionalisering’ gestart
Het project ‘Ondersteuning en professionalisering’ betreft de ondersteuning en professionalisering van de medewerkers: wat hebben docenten en ondersteuners nodig om het onderwijs te verrijken met behulp van ICT? Dit project is al gestart. Aangezien we vanuit het ICTO van Managementwetenschappen deelnemen aan deze projectgroep, willen we u graag hierover via dit kanaal informeren.

Panelgesprekken met docenten
In de eerste fase van het project (t/m maart) vinden er onder andere panelgesprekken plaats met docenten van de verschillende faculteiten. Hierin zijn we geïnteresseerd in welke functionaliteiten nu gebruikt worden en waar verdere behoefte aan is, hoe de ondersteuning nu geregeld is en hoe deze verbeterd zou kunnen worden en ervaringen met professionalisering van docenten, informatievoorziening en communicatie. De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden gebruikt voor aanbevelingen om de ondersteuning en professionalisering te verbeteren.

Interesse? Laat het weten
Mocht u interesse hebben in dit project of in één van de andere projecten, laat het ons weten. Als u uw ervaringen en opvattingen over het ICT in Onderwijs met ons wilt delen, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd. Neemt u gerust contact met ons op.