Category Archives: Grade Centre

Grade Calculator

Grade calculator (for courses and course sets)
At the end of the course a teacher often need to combine his/her own grades (from Blackboard or Excel) with the grades that he/she receive from Evaluation Service (from the Multiple Choice exam), so that he/she can send the right grades to the Education Centre. To do that, it’s helpful use ICTO’s ‘Cijfercalculator’ (Grade Calculator).

Experiences
Read the experiences from Stefan Schevelier and Reinald Minnaar in Faculty Matters of September 2017.

Do it yourself!
If you would like to use the Grade Calculator yourself, please contact Lies Verberk-de Jonge (ICTO) at icto@fm.ru.nl She is also happy to show you how to use the Grade Calculator, so that you will be able to use it for your grades right away!

Workaround for group assignments in TurnItIn?

Unfortunately, TurnItIn (still) doesn’t have the possibility that it regulates that 1 group can only hand in 1 paper (like a ‘regular’ Blackboard-assignment has). They say they are working on it, so hopefully in the next release.

One student hands in document and use “TII assignment by groups”
So you will need to ask the students that only 1 person per group hands in the document in TurnItIn. By using ‘Course Tools’, ‘TurnItIn assignment by groups’ and then click on the appropriate assignment and select the group, you will be able to see WHO and IF that group has submitted a document. And you can directly go to the Originality Report.

Grading via Blackboard assignment?
So, at the moment, you cannot use TurnItIn for grading groups via the grade centre (so that all the students of the same group receive the same grade). That is only possible via a ‘regular’ BB-assignment.

Maybe you can ask the students to hand in the same assignment in TurnItIn as well as in a ‘regular’ BB-assignment, then you have the originality-check in TurnItIn and the group-grade-feature in BB. But you will need to trust them that they hand in the same paper in both assignments then.

Groepen downloaden naar Excel

Jammergenoeg heeft Blackboard geen handige export-functie van groepen naar Excel.

Er zijn 2 work-arounds voor dit probleem:

1. Methode om in één keer alle groepen in Excel te krijgen:
• Ga naar ‘Users and Groups’, ‘Groups’ (in het control panel)
• Klik op de Groepenset (die dus uit 56 groepen bestaat)
• Dan krijg je alle groepen onder elkaar te zien, met de groepsleden.
• Selecteer deze tabellen en kopieer ze (cntrl c).
• Open Excel en dan plakken (cntrl v).
Dan zijn groepen met de s-nummers en de voor- en achternaam van de studenten zichtbaar.
LET OP: de tussenvoegsels (de/van/der enz) staan hier dan NIET in!

2. Methode om PER groep een mooi overzicht in Excel te krijgen:
• Maak een ‘Smart View’ van de groep aan in het ‘Grade centre’, zie de handleiding op het ICTO-blog: Handleiding Smart View aanmaken
• Als je via ‘Filter’ de ‘Smart View’ hebt aangezet (zie handleiding) kun je deze groep met ‘Work Offline’, ‘Download’ naar Excel downloaden.
Hierbij zijn de tussenvoegsels (de/van/der enz) WEL zichtbaar in het veld van de achternaam. Dus bijvoorbeeld voor een presentielijst is deze methode netter.

2015-11-26 Handleiding Smart View in Blackboard

Een smart view in het Grade Centre in Blackboard laat alléén de cijfers van bepaalde studenten zien, bijvoorbeeld alléén ‘werkgroep 1′.

Een smart view aanmaken:

1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Ga naar het tabblad ‘Manage’ en klik ‘smart views’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 grade centre smart view

4. Klik linksboven op ‘Create Smart View’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 smart views
5. Geef de ‘smart view’ een naam, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’
6. Laat bij ‘Type of View’ de keuze ‘Course Group’ aangevinkt
7. Bij ‘Select Criteria’ kun je de groepen selecteren (met behulp van ‘ctrl’ kun je meerdere groepen selecteren)
8. Bij ‘Filter Results’ kun je eventueel een beperkt aantal kolommen zichtbaar maken
9. Klik op ‘Submit’

Een smart view bekijken:
1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Klik op ‘Filter’ (aan de rechterkant)
4. Er wordt nu een ‘filter-menu’ zichtbaar
5. Kies hierin bij ‘Current View’ voor de betreffende smart view die je wilt bekijken, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 filter smart view