Category Archives: Organisations

Toevoegen users aan een cursus of aan een organisation in Blackboard

Toevoegen users aan CURSUS in Blackboard:

LET OP:

   • een user (s-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard moet via Osiris gebeuren, aangezien Osiris ‘s nachts de gegevens uit Blackboard overschrijft. Een student die alleen via Blackboard aan de cursus is toegevoegd (en niet via Osiris) zal er de volgende dag niet meer in zitten.
   • een user (u-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard:
    Ook om een docent aan een cursus in Blackboard toe te voegen, is de officiële route via Osiris; bij de studentenadministratie kan het u-nummer van de docent aan de betreffende cursus worden toegevoegd. De docent zal de dag daarna in de cursus in Blackboard kunnen.
    Wil je echter dat de docent gelijk toegang krijgt tot de cursus in Blackboard (niet een dag later), dan doe je dit op de manier zoals hieronder is beschreven voor een organisation (maar dan in de cursus). Geef wel ook bij de studentenadministratie door dat de docent in Osiris aan de cursus toegevoegd dient te worden.
   • een s-nummer als docent toevoegen aan een cursus in Blackboard (bv studentassistent):
    In Blackboard kun je een s-nummer WEL als ‘instructor’ aan een cursus toevoegen, maar in Osiris kan dit NIET. Dit zal dus altijd handmatig in Blackboard (door de ‘instructor’ of door het icto) gedaan moeten worden, zie hieronder (maar doe dit dan in de betreffende cursus i.p.v. de organisation).
   • een user (e- of f-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard kan niet via Osiris; zie ‘Toevoegen users aan organisation in Blackboard’ hieronder (maar doe dit dan in de betreffende cursus i.p.v. de organisation).
   • Om een user (s-, u-, e- of f-nummer) toe te voegen aan een organisation; zie hieronder.

Toevoegen users aan ORGANISATION in Blackboard:

1. In de organisation (je hebt de rol van leader) ga je naar het Control Panel (linksonder)
2. Klik op Users and Groups – Users
3. Dan zie je het ‘vak’ links in de donkergrijze balk met de tekst ‘Find Users to Enroll’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 users

4. Klik op ‘Find Users to Enrol’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 add enrolment2
5. Vul bij Username het u-nr van de docent (s-nr van student) in en kies de rol (Role), bijv. leader ipv participant

   • Als je de username niet weet: klik dan EERST op ‘Browse’!
   • Dan verschijnt een pop-up-scherm waarin je de docent/student kunt zoeken (op naam of email adres) en aanvinken.
   • Klik submit: het pop-up-scherm verdwijnt en de docent/student staat ingevuld.
   • Selecteer nog de juiste rol (Role).

6. Klik op submit; de docent/student is als ‘user’ toegevoegd aan de organisation.

Hopelijk lukt het zo. Neem contact op met het icto als je nog vragen hebt.

Afronding “Voorjaarsschoonmaak” van ‘organisations’ in Blackboard

Afronding “Voorjaarsschoonmaak” van ‘organisations’ in Blackboard.
Als u ‘leader’ bent van een ‘organisation’ op onze faculteit heeft u eerder dit jaar een mail ontvangen met daarin de vraag wat er voor deze ‘organisation’ “opgeruimd” kan worden in Blackboard. We hebben hier veel respons op gekregen. Dank daarvoor. Hierdoor hebben we veel ‘organisations’ klaar kunnen zetten om te archiveren.

Eindverantwoordelijke per ‘organisation’
We hebben nu per ‘organisation’ een eind-verantwoordelijke: Deze medewerker is het aanspreekpunt voor het beheer van de ‘organisation’ (o.a. wie wel/geen toegang hebben tot de ‘organisation’ en wie de ‘organisation’ mogen vullen). Van een klein aantal ‘organisations’ is nog geen ‘eind-verantwoordelijke’ bekend; de ‘leaders’ van deze ‘organisations’ zullen hierover nog een mail ontvangen.

‘Organisations’ voor masteropleidingen en -specialisaties
De komende maanden gaan we bekijken of de master-‘organisations’ automatisch gevuld kunnen worden met de nieuwe masterstudenten vanuit Osiris. Daarnaast willen we kijken voor welke masterspecialisaties een nieuwe ‘organisation’ zal worden aangemaakt en of deze ook automatisch gevuld kan worden vanuit Osiris. Hierover houden we de mastercoördinatoren op de hoogte.

“Voorjaarsschoonmaak” van ‘organisations’ in Blackboard.

Vanuit het ICTO zijn we bezig met de “voorjaarsschoonmaak” van de ‘organisations’ in Blackboard. Na deze “schoonmaak” gaan we de master-‘organisations’ waarschijnlijk automatisch laten vullen met de nieuwe masterstudenten vanuit Osiris.

“Voorjaarsschoonmaak” van ‘organisations’ in Blackboard.
Als u ‘leader’ bent van een ‘organisation’ op onze faculteit heeft u waarschijnlijk recentelijk een mail ontvangen met daarin de vraag wat er voor deze ‘organisation’ “opgeruimd” kan worden in Blackboard. We hopen op een hoge respons op deze mails, zodat we veel kunnen opruimen.

‘Organisations’ voor masteropleidingen en -specialisaties
Na de “voorjaarsschoonmaak” willen we de master-‘organisations’ automatisch laten vullen met de nieuwe masterstudenten vanuit Osiris. Daarnaast willen we kijken voor welke masterspecialisaties een nieuwe ‘organisation’ zal worden aangemaakt en of deze ook automatisch gevuld kan worden vanuit Osiris.

 

 

Voorjaarsschoonmaak van ‘organisations’ in Blackboard

Vanuit het ICTO willen we een “grote schoonmaak” houden van de ‘organisations’ in Blackboard. We zullen hier binnenkort alle betrokkenen van onze faculteit een mail over sturen. Graag horen wij van u via die mail (door even aan te vinken) wat er ‘opgeruimd’ mag worden in de ‘organisations’ waar u ‘leader’ van bent.

“Grote schoonmaak” van ‘organisations’ in Blackboard.
Users’ toevoegen aan een ‘organisation’ in Blackboard gebeurt ‘handmatig’ (niet één-op-één via Osiris) en het verwijderen van ‘users’ uit een ‘organisation’ moet ook ‘handmatig’ gebeuren. Dit is niet altijd consequent gebeurd, vandaar dat er waarschijnlijk nog veel studenten en medewerkers als ‘users’ in de ‘organisations’ zitten die er al niet meer horen. Ook zijn er waarschijnlijk ‘organisations’ actief die al lang niet meer gebruikt worden. Dit willen we vanuit het ICTO gaan aanpakken.

 

Mail van het ICTO
Binnenkort zullen we alle betrokkenen van onze faculteit een mail sturen met daarin de ‘organisations’ waar zij ‘leader’ van zijn en een aantal concrete stellingen over deze ‘organisations’ wat betreft de “opruiming”:

 • ‘Deze ‘organisation’ kan wat mij betreft worden gearchiveerd’ of
 • ‘Van deze ‘organisation’ wil ik geen ‘leader’ meer zijn, maar liever een ‘participant’’ of
 • ‘De ‘users’ die ik op ‘unavailable’ heb gezet kunnen uit deze ‘organisation’ verwijderd worden’ (U kunt ‘users’ bij ‘users and groups’ op ‘unavailable’ zetten en dan verwijderen wij ze definitief uit de ‘organisation’) of
 • ‘Wat mij betreft hoeft aan deze ‘organisation’ niets gewijzigd te worden’.
 • Ook kunnen andere opmerkingen/vragen gesteld worden aan ons over de opruiming van de ‘organisations’.

 

Wij hopen op een goede respons op deze mail, zodat we flink kunnen opruimen. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!