Category Archives: Excel

Kolommen even breed maken

Je kunt de kolommen in excel even breed maken door:

  • selecteer de kolom met de breedte die je wilt
  • klik ‘Home’, ‘Copy’
  • selecteer de kolommen die je net zo breed wilt hebben
  • klik rechter muisknop ‘paste special’ en
  • vink aan ‘column widths’