Category Archives: FeedbackFruits pilot

FeedbackFruits stopt

Pilot stopt, niet voortzetten
Het afgelopen jaar (2015) liep er een pilot met de software FeedbackFruits binnen Blackboard. Helaas voldeden de software en de ondersteuning vanuit FeedbackFruits niet aan de verwachtingen. Vandaar dat is besloten om de pilot niet voort te zetten in een lopend traject.

Met ingang van het nieuwe semester (februari 2016) zal FeedbackFruits binnen Blackboard aan de Radboud Universiteit dus niet meer werken.

ICTO presentatie in Broodje Onderwijs, 18 juni 2015

ICTO presentatie in Broodje Onderwijs van 18 juni.
Op 18 juni in de lunchbijeenkomst ‘Broodje Onderwijs’ heeft het ICTO een presentatie gegeven waarin verschillende ICT-tools werden belicht: TurnItIn (opvolger van Ephorus), Shakespeak, FeedbackFruits en ‘Groups’ en ‘Tests’ in Blackboard.

Meer presentaties in 1516
Vanuit het ICTO zijn we blij met de goede opkomst bij het Broodje Onderwijs. Dank voor uw aanwezigheid. We zijn van plan om ook in het nieuwe academisch jaar bijeenkomsten te organiseren waarbij docenten van elkaars ervaringen met ICT in Onderwijs kunnen leren. We houden u op de hoogte.

Informatie over de ICT tools
Voor meer informatie over de ICT tools die in de presentatie zijn belicht of om de weblecture van de presentatie te kunnen bekijken, kunt u toegang krijgen tot een Blackboard cursus die door het ICTO is ingericht met diverse handleidingen. Stuurt u hiervoor een mail naar het ICTO beheer of gaat u naar ‘Broodje Onderwijs ICT in Education’ (link naar ‘Broodje Onderwijs’ op het intranet).

Shakespeak en FeedbackFruits pilot

Campusbreed
Dit Academisch jaar (2014/2015) is er inderdaad een campusbrede licentie voor Shakespeak. Je kunt dus in alle collegezalen Shakespeak gebruiken.

Download resultaten (Shakespeak)
De statistieken en open antwoorden uit de presentatie worden in Shakespeak opgeslagen en kun je naar Excel downloaden.

FeedbackFruits-Live (via Blackboard) gebruiken ipv Shakespeak?
Vanaf februari 2015 is er een pilot gestart met FeedbackFruits:
Met FeedbackFruits-Live kun je ook powerpointpresentaties maken met de mogelijkheid tot “stemmen door het publiek” – een tool die als building block in Blackboard zit.

E-mail met Excel-bestand met resultaten (FeedbackFruits-Live)
Een verschil met Shakespeak is dat de resultaten in een excel-bestand naar je worden gemaild.

Zie categorie FeedbackFruits pilot als je aan deze pilot wilt meedoen.
Zie categorie Shakespeak als je meer wilt lezen over Shakespeak.

Pilot ‘FeedbackFruits’ van start

In blok 3 (2014/2015) start een pilot met ‘FeedbackFruits’; nieuwe software (als building block in Blackboard) die u kunt gebruiken voor uw vak om de interactiviteit van de studenten onderling, maar ook met docenten te bevorderen. Ook interesse? Neem contact op met het ICTO.

FeedbackFruits is nieuwe software bedoeld om de kwaliteit van studeren te vergroten. Het beoogt de onderlinge interactiviteit en daarmee het plezier in studeren te bevorderen. Studenten worden aangemoedigd om studie materiaal te bediscussiëren en er onderling over te communiceren.
Wij verwachten dat met FeedbackFruits er vooral voordeel is te behalen bij het maken van een (niet individueel) werkstuk.

FeedbackFruits is gericht op het verbeteren van het leerproces met hulpmiddelen die bijv. Facebook zouden moeten kunnen vervangen. Deze software combineert:

    • vragen stellen en antwoorden verzamelen via Powerpoint tijdens een college (FeedbackFruits Live),
    • het delen van kennis, bediscussiëren van de inhoud van een vak (Share mbv Dropbox),
    • het leren van de stof onder andere m.b.v. notities (Learn) en
    • een onderdeel dat fungeert als ontmoetinsgplek voor vragen, ideeën en gedachten over een college/vak (Dialog)

Meer over FeedbackFruits:
icto-test.tudelft.nl/en/tools/feedbackfruits/
feedbackfruits.com/#

Mocht je – als docent – graag nog meedoen met deze pilot,
meld je dan aan bij het ICTO (contact).