Category Archives: Ephorus

Ephorus afgesloten en TurnItIn workshop 16 februari

Ephorus
Sinds dit academisch jaar (2015-2016) is TurnItIn de nieuwe ICT-tool voor plagiaatcontrole. Ephorus is nu helemaal afgesloten: studenten kunnen geen werk meer inleveren en er worden geen rapportages meer gemaakt. Voor docenten blijft het voorlopig nog wel mogelijk om via de Ephorus ‘building block’ in Blackboard de reeds geproduceerde rapportages te bekijken.

TurnItIn workshop
In uw cursus in Blackboard zal een TurnItIn-assignment gebruikt kunnen worden om het werk van studenten op plagiaat te controleren. Op 16 februari wordt er een workshop TurnItIn gegeven, onder andere om te demonstreren hoe een TurnItIn-assignment aangemaakt kan worden. Het is een soortgelijke workshop als in oktober 2015 zijn gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van onderwijsondersteuning: aanmelden TurnItIn workshop

In Blackboard: ‘Course Copy’ kopieert ook Ephorus-opdrachten. Wij adviseren deze te verwijderen

In Blackboard: ‘Course Copy’ kopieert ook Ephorus-opdrachten. Wij adviseren deze te verwijderen.
Vanaf dit academisch jaar neemt TurnItIn de ‘originaliteitscontrole’ van Ephorus over. Vandaar dat in de cursussen van 1516 een ‘Ephorus-assignment’ niet meer aangemaakt kan worden.

Er treedt een probleem op als u ‘Course Copy’ heeft gedaan inclusief de Ephorus-opdrachten uit uw ‘oude’ cursus. Deze opdrachten zijn voor de studenten in de nieuwe cursus namelijk wel zichtbaar en ze kunnen er ook hun opdracht inleveren, maar deze opdrachten komen op deze manier niet in de TurnItIn-database en worden derhalve niet meegenomen om toekomstig ingeleverd werk op te controleren.

Wij adviseren u om de Ephorus-opdrachten in uw nieuwe cursus handmatig te verwijderen. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met het ICTO.

Als u een opdracht met plagiaatcontrole in Blackboard wilt zetten, kunt u hiervoor een ‘TurnItIn assignment’ aanmaken.

Archief Ephorus rapportages

Originele documenten migreren
De database van ‘originele documenten’ in Ephorus zal naar TurnItIn gemigreerd worden, zodat nieuwe documenten die in TurnItIn ingeleverd worden ook op overeenkomsten met de (oude) documenten uit deze database gecontroleerd zullen worden.

Rapportages in archief downloaden
De Ephorus-rapportages zitten niet in deze database. Voor uw eigen gebruik kunt u deze rapportages dus het beste zelf downloaden. Er zal vanuit Centraal Beheer een archief gemaakt worden van deze rapportages; er wordt nog bekeken hoe en door wie dit archief (van de rapportages) gemaakt zal worden.

Plagiaatcontrole van Ephorus naar TurnItIn.

Aan het eind van het cursusjaar 2014/2015 gaan we voor plagiaatcontrole over van Ephorus naar TurnItIn. Ephorus zal waarschijnlijk nog tot juni 2015 bruikbaar blijven, daarna zal alles via TurnItIn lopen.

TurnItIn assignment
Vanaf 1 maart kan er in Blackboard al gebruik worden gemaakt van een ‘TurnItIn assignment’ in plaats van een ‘Ephorus assignment’. Een ‘TurnItIn assignment’ vindt u in Blackboard in het ‘Control Panel’ bij ‘Course Tools’.

Wie gebruikt er nog de Ephorus-site ipv Blackboard?

Als er nog docenten zijn die “buiten Blackboard om” Ephorus gebruiken; kunnen jullie deze maand contact opnemen met het ICTO?

“Rework” in Ephorus

Als je eenmaal een ‘rework’ echt hebt aangeklikt (dus op “submit” hebt geklikt), dan is het werk uit de Ephorus index gehaald.

Als de student nog geen “nieuw werk” heeft ingeleverd, kun je het “oude werk” nog wel downloaden (ipv de titel van het document, staat er nu ‘download document’), maar je kunt het ‘percentage overeenkomsten’ dan niet meer zien.

De student kan nu een nieuw werk inleveren (niet hetzelfde werk, want dan zegt Ephorus dat het een ‘duplicate’ is).

Om alsnog het ‘percentage overeenkomsten’ te checken:
1. Als de student al “nieuw werk” heeft ingeleverd:
a. Vragen of de student het “oude werk” nogmaals inlevert (daar zet Ephorus dan ‘duplicate’ bij),
b. dit “oude werk” downloaden en
c. ZELF checken in Ephorus (zie stap 3)
2. Als de student nog geen “nieuw werk” heeft ingeleverd:
a. zou je het document dus nog kunnen downloaden en
b. op je computer kunnen zetten om het daarna
c. ZELF nog een keer te kunnen uploaden om te checken in Ephorus (zie stap 3)
3. MAAR als je het document niet verandert dan zegt Ephorus dat het een ‘duplicate’ is, dus je zult er wel wat tekst bij moeten zetten. Dan geeft Ephorus waarschijnlijk weer hetzelfde ‘percentage overeenkomsten’ als daarvoor.
4. Zelf een document uploaden voor Ephorus, doe je bij ‘Course Tools’, ‘Ephorus assignment’ en dan ‘my documents’ aanklikken.

Tussentijds verslag pilot TurnItIn

Afgelopen periode (blok 2, 2014/2015) is er een pilot gestart voor de software TurnItIn, een Building Block in Blackboard. Om te zien hoe we PeerMark kunnen gebruiken voor peer-review en of TurnItIn een goed alternatief is voor Ephorus. Hier een tussentijds verslag.

Lees hier de samenvatting van de ervaringen van docenten.

Als alles volgens plan verloopt, zal TurnItIn in de zomer van 2015 de software Ephorus vervangen. Dan zal het controleren van overeenkomsten (voor het opsporen van plagiaat) in Blackboard dus via TurnItIn lopen. Streven is dat alle bestaande Ephorusopdrachten wel nog toegankelijk blijven.

De pilot voor het gebruik van TurnItIn voor peerreview op onze faculteit loopt nog steeds. Mocht je – als docent – graag nog meedoen met deze pilot,
meld je dan aan bij het ICTO (contact) en we kijken of dat nog kan.

Zelf in Ephorus document uploaden

Als je – als docent – zelf een document wilt uploaden in Ephorus om te controleren op overeenkomsten dan kan dat als volgt:

  • In de cursus ga je onder ‘Course Management’ in de ‘Control Panel’ naar ‘Course Tools’, ‘Ephorus Assignment’.
  • Daar zie je de Ephorus Assignments staan die in de cursus zijn ingeleverd. Maar in de bovenste balk staat ‘My documents’ en daar kun je zelf nog documenten uploaden.
  • Klik dus op ‘My documents’ en ‘Browse my computer’ om het bestand te uploaden.
  • Laat ‘standard’ aangevinkt staan om het ‘report’ te krijgen. (Met de optie ‘reference’ krijg je geen Ephorus report, maar dan wordt het document wel als referentie gebruikt om overeenkomsten in andere documenten op te sporen.)
  • Daarna ‘Send file’ en Ephorus gaat controleren op overeenkomsten.
  • Dan gaat het verder ‘zoals altijd’. De documenten die je zelf hebt ge-upload blijven onder ‘My documents’ beschikbaar en het ‘report’ kun je daar ook zien, nadat Ephorus het heeft gecontroleerd (dat kan natuurlijk even duren).

 

Ephorus assignment

Bij een Ephorus assignment kunt u een opdracht laten uploaden door de studenten. Het document dat hier wordt ingeleverd wordt door de Plagiaat-tool Ephorus gecontroleerd op overeenkomsten met andere documenten op het internet of met andere ingeleverde opdrachten van studenten.

Zie ook de categorie Ephorus.