Category Archives: Handleidingen

Handleiding ‘Shakespeak: interactieve powerpoint dia’s maken en een sessie starten’

Tekst handleiding, zie deze powerpoint: pp_Shakespeak

Instructie-video’s over het gebruik van Shakespeak aan onze universiteit:
Shakespeak: Account aanmaken
Shakespeak: powerpoint dia’s aanmaken en sessie starten‘ (gebruik voor deze video de browser ‘Internet Explorer’)

Deze instrucie-video’s en handleiding zijn gemaakt in juni 2015.

Groepen downloaden naar Excel

Jammergenoeg heeft Blackboard geen handige export-functie van groepen naar Excel.

Er zijn 2 work-arounds voor dit probleem:

1. Methode om in één keer alle groepen in Excel te krijgen:
• Ga naar ‘Users and Groups’, ‘Groups’ (in het control panel)
• Klik op de Groepenset (die dus uit 56 groepen bestaat)
• Dan krijg je alle groepen onder elkaar te zien, met de groepsleden.
• Selecteer deze tabellen en kopieer ze (cntrl c).
• Open Excel en dan plakken (cntrl v).
Dan zijn groepen met de s-nummers en de voor- en achternaam van de studenten zichtbaar.
LET OP: de tussenvoegsels (de/van/der enz) staan hier dan NIET in!

2. Methode om PER groep een mooi overzicht in Excel te krijgen:
• Maak een ‘Smart View’ van de groep aan in het ‘Grade centre’, zie de handleiding op het ICTO-blog: Handleiding Smart View aanmaken
• Als je via ‘Filter’ de ‘Smart View’ hebt aangezet (zie handleiding) kun je deze groep met ‘Work Offline’, ‘Download’ naar Excel downloaden.
Hierbij zijn de tussenvoegsels (de/van/der enz) WEL zichtbaar in het veld van de achternaam. Dus bijvoorbeeld voor een presentielijst is deze methode netter.

TurnItIn assignment: Leeswijzer/handleiding voor Originality Check

Onze collega’s van de Faculteit der Sociale Wetenschappen hebben een leeswijzer/handleiding voor de Originality Check van TurnItIn gemaakt:

Leeswijzer Originality Check

En hier vindt u een uitgebreide tips-en-trucs handleiding voor TurnItIn; waar rekening mee te houden bij het aanmaken van opdrachten in TurnItIn:

TurnItIn Tips en Trucs Handleiding

2015-11-26 Handleiding Smart View in Blackboard

Een smart view in het Grade Centre in Blackboard laat alléén de cijfers van bepaalde studenten zien, bijvoorbeeld alléén ‘werkgroep 1′.

Een smart view aanmaken:

1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Ga naar het tabblad ‘Manage’ en klik ‘smart views’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 grade centre smart view

4. Klik linksboven op ‘Create Smart View’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 smart views
5. Geef de ‘smart view’ een naam, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’
6. Laat bij ‘Type of View’ de keuze ‘Course Group’ aangevinkt
7. Bij ‘Select Criteria’ kun je de groepen selecteren (met behulp van ‘ctrl’ kun je meerdere groepen selecteren)
8. Bij ‘Filter Results’ kun je eventueel een beperkt aantal kolommen zichtbaar maken
9. Klik op ‘Submit’

Een smart view bekijken:
1. Ga in het ‘Control Panel’ naar ‘Grade Centre’
2. Klik op ‘Full grade centre’
3. Klik op ‘Filter’ (aan de rechterkant)
4. Er wordt nu een ‘filter-menu’ zichtbaar
5. Kies hierin bij ‘Current View’ voor de betreffende smart view die je wilt bekijken, bijvoorbeeld ‘werkgroep 1, smart view’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 filter smart view

Toevoegen users aan een cursus of aan een organisation in Blackboard

Toevoegen users aan CURSUS in Blackboard:

LET OP:

   • een user (s-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard moet via Osiris gebeuren, aangezien Osiris ‘s nachts de gegevens uit Blackboard overschrijft. Een student die alleen via Blackboard aan de cursus is toegevoegd (en niet via Osiris) zal er de volgende dag niet meer in zitten.
   • een user (u-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard:
    Ook om een docent aan een cursus in Blackboard toe te voegen, is de officiële route via Osiris; bij de studentenadministratie kan het u-nummer van de docent aan de betreffende cursus worden toegevoegd. De docent zal de dag daarna in de cursus in Blackboard kunnen.
    Wil je echter dat de docent gelijk toegang krijgt tot de cursus in Blackboard (niet een dag later), dan doe je dit op de manier zoals hieronder is beschreven voor een organisation (maar dan in de cursus). Geef wel ook bij de studentenadministratie door dat de docent in Osiris aan de cursus toegevoegd dient te worden.
   • een s-nummer als docent toevoegen aan een cursus in Blackboard (bv studentassistent):
    In Blackboard kun je een s-nummer WEL als ‘instructor’ aan een cursus toevoegen, maar in Osiris kan dit NIET. Dit zal dus altijd handmatig in Blackboard (door de ‘instructor’ of door het icto) gedaan moeten worden, zie hieronder (maar doe dit dan in de betreffende cursus i.p.v. de organisation).
   • een user (e- of f-nummer) toevoegen aan een cursus in Blackboard kan niet via Osiris; zie ‘Toevoegen users aan organisation in Blackboard’ hieronder (maar doe dit dan in de betreffende cursus i.p.v. de organisation).
   • Om een user (s-, u-, e- of f-nummer) toe te voegen aan een organisation; zie hieronder.

Toevoegen users aan ORGANISATION in Blackboard:

1. In de organisation (je hebt de rol van leader) ga je naar het Control Panel (linksonder)
2. Klik op Users and Groups – Users
3. Dan zie je het ‘vak’ links in de donkergrijze balk met de tekst ‘Find Users to Enroll’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 users

4. Klik op ‘Find Users to Enrol’, zie plaatje (klik op het plaatje voor vergroting)
2015-11-26 add enrolment2
5. Vul bij Username het u-nr van de docent (s-nr van student) in en kies de rol (Role), bijv. leader ipv participant

   • Als je de username niet weet: klik dan EERST op ‘Browse’!
   • Dan verschijnt een pop-up-scherm waarin je de docent/student kunt zoeken (op naam of email adres) en aanvinken.
   • Klik submit: het pop-up-scherm verdwijnt en de docent/student staat ingevuld.
   • Selecteer nog de juiste rol (Role).

6. Klik op submit; de docent/student is als ‘user’ toegevoegd aan de organisation.

Hopelijk lukt het zo. Neem contact op met het icto als je nog vragen hebt.

Handleiding filmmateriaal via Blackboard: opnemen, uploaden en delen met andere cursusleden

Peer review met filmpjes
Bij een cursus aan onze faculteit wordt ‘peer review’ gedaan met behulp van filmpjes die groepjes studenten van zichzelf maken: Andere groepjes studenten bekijken deze filmpjes en maken met hun eigen groepje een ‘antwoord-filmpje’ erop.

Opnemen, uploaden en delen via Blackboard
Het ICTO heeft een handleiding voor de studenten gemaakt om filmmateriaal op te nemen, te uploaden en te delen via de cursus in Blackboard (met behulp van Kaltura).

Als u interesse heeft in deze handleiding: neem contact op met het ICTO.

TurnItIn – ICT-tool in Blackboard voor ‘originaliteitscontrole’, ‘digitaal nakijken’ en ‘peer review’

TurnItIn – ICT-tool in Blackboard voor ‘originaliteitscontrole’, ‘digitaal nakijken’ en ‘peer review’.
Vanaf het academisch jaar 1516 neemt TurnItIn de ‘originaliteitscontrole’ (Originality) van Ephorus over. Als u een opdracht met plagiaatcontrole in Blackboard wilt zetten, kunt u hiervoor een ‘TurnItIn assignment’ aanmaken. Daarnaast kunt u TurnItIn gebruiken om digitaal na te kijken (GradeMark). Tenslotte is er een onderdeel voor ‘peer review’ (PeerMark).

Database Ephorus naar TurnItIn. Centraal Blackboardbeheer is ermee bezig om de database van ‘originele documenten’ in Ephorus naar TurnItIn te migreren, zodat nieuwe documenten die in TurnItIn ingeleverd worden ook op overeenkomsten met de (oude) documenten uit deze database gecontroleerd zullen worden.

Workshops en handleidingen TurnItIn. De workshops TurnItIn die in september en begin oktober hebben plaatsgevonden, zijn goed bezocht. Dank voor uw interesse. Via de link informatie over TurnItIn komt u op een webpagina van Handleidingen Blackboard 9 van de Radboud Universiteit.

Hulp nodig? Andere vragen? – Vraag het ons! Voor persoonlijke hulp bij het aanmaken van een ‘TurnItIn assignment’ of andere vragen over TurnItIn kunt u contact opnemen met het ICT in Onderwijs.