Category Archives: Eerste kennismaking Blackboard

Wat is Blackboard?

De RU heeft gekozen voor de digitale leeromgeving die is gemaakt door de firma Blackboard.

Blackboard biedt docenten de mogelijkheid onderwijs via het Internet aan te bieden en te ondersteunen. Het vervangt het bestaande onderwijs niet maar voegt nieuwe mogelijkheden toe en kan leiden tot een heroverweging van de manier waarop onderwijs- en leeractiviteiten worden georganiseerd.

Blackboard biedt:

  • beslotenheid die per vak of studentengroep instelbaar is
  • plaats voor het presenteren van lesmateriaal en bronverwijzingen zoals powerpointpresentaties van colleges, achtergrondinformatie, hyperlinks naar internetsites elders, etcetera.
  • ruimte voor publicatie van studieinformatie (vakkeninformatie, roosters) en campusinformatie (studentenvoorzieningen e.d.)
  • forums voor discussie en samenwerking onafhankelijk van tijd en plaats
  • mogelijkheden voor meer zelfstandig studeren, meer samenwerken op afstand, meer wisselwerking in colleges, meer doelgroepdifferentiatie, meer internationale contacten

Hoe kom ik op Blackboard?

Blackboard is een gesloten systeem voor studenten en docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. U krijgt toegang tot dit systeem door in te loggen. Daarvoor heeft u een een usernaam en wachtwoord nodig. Studenten krijgen deze in principe vanzelf op het moment dat hun inschrijving rond is (usernaam = s-nummer). Docenten krijgen een usernaam en wachtwoord van de dienst Personeel en Organisatie bij in diensttreding (u-nummer).

Met uw usernaam en wachtwoord kunt u inloggen op Blackboard op de site blackboard.ru.nl.

Studenten wenden zich bij vragen of problemen met betrekking tot het inloggen in Blackboard tot de dienst Studentenzaken, docenten kunnen zich bij het ICTO melden, zie Contact.